www.Lionsclubs310.org

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

    Search


 

    Menu

    โครงการต่าง ๆ

    สโมสรไลออนส์ภาครอง


    Side Page

 สถิติวันนี้ 38 คน
 สถิติเมื่อวาน 27 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
433 คน
433 คน
73343 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-06

 


Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            สมาคมสโมสรไลออนส์สากลหรือเรียกกันโดยย่อว่า“สโมสรไลออนส์สากล” ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี..2460 (..1917)โดยมีนายเมลวินโจนส์ (MELVIN JONES : 2422-2504)นักธุรกิจประกันชีวิตชาวอเมริกันแห่งนครชิคาโกมลรัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรนักธุรกิจแห่งหนึ่งในนครชิคาโกได้เป็นผู้ริเริ่มชักชวนสโมสรนักธุรกิจอื่นๆในนครชิคาโกและเมืองใกล้เคียงให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมสโมสร โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคมให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโชควาสนากว่าตนโดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนและไม่เลือกเชื้อชาติศาสนากับไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองการศาสนาใดๆทั้งสิ้นผู้แทนสโมสรต่างๆได้ประชุมกันที่นครชิคาโก เมื่อวันที่ 7มิถุนายน..2460ลงมติยอมรับอุดมการณ์ดังกล่าวและยินยอมใช้ชื่อสโมสรว่า“ไลออนส์(LIONS)”ร่วมกันกับให้เรียกชื่อสมาคมดังกล่าวว่า“สมาคมสโมสรไลออนส์”
 
            ต่อมาเมื่ออุดมการณ์นี้แพร่ขยายออกไปสู่มลรัฐอื่นๆก็มีสโมสรที่เห็นชอบด้วยมากขึ้นในวันที่8-10ตุลาคม..2460   ได้มีการประชุมใหญ่(CONVENTION)ของสมาคมสโมสรไลออนส์ขึ้นที่เมืองดัลลัสในมลรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในโลกมีสโมสรมาร่วมประชุม 23สโมสรด้วยกัน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับรองร่างธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมกำหนดจรรยาบรรณของไลออนส์ตลอดจนการจัดรูปองค์กรของสโมสรไลออนส์และสมาคมสโมสรไลออนส์ให้เป็นหลักฐานด้วยการประชุมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมากเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกชาวไลออนส์ในสมัยต่อๆมาจึงถือเอาวันที่ 8ตุลาคมของทุกปีเป็น“วันไลออนส์สากล”
 
การขยายตัวกิจกรรมสโมสรไลออนส์ในสหรัฐอเมริกาได้เจริญยิ่งขึ้นจนในปี..2463 ได้แพร่ออกไปยังประเทศแคนาดาเป็นประเทศแรก และปี พ..2469แพร่ออกไปยังประเทศจีนแผ่นดิน
ใหญ่ครั้งปี..2470ก็ได้แพร่ออกไปยังประเทศเม็กซิโกและคิวบา เมื่อเป็นเช่นนี้กิจการไลออนส์เดิมที่มีจำกัดอยู่เพียงในสหรัฐอเมริกาก็แพร่หลายออกไปยังประเทศอื่นๆอีกมากมายจนปี..2470นั้นมีสโมสรไลออนส์ทั้งในต่างประเทศและสหรัฐอเมริกาถึง 1,183สโมสรมีสมาชิกเกือบ 60,000คนนับได้ว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรสากล(INTERNATIONAL ORGANIZATION)ตั้งแต่นั้นมา
            สมาคมสโมสรไลออนส์ได้จดทะเบียนเป็น“สมาคมสโมสรไลออนส์สากล”ในมลรัฐอเมริกาเดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครชิคาโกเมื่อกิจการไลออนส์ขยายตัวออกไปในประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นก็ได้รับบริจาคเงินจากสโมสรไลออนส์ทั่วโลกเพื่อจัดให้มีสำนักงานถาวรของสมาคมโดยจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นของสมาคมเองขึ้นเมืองโอ๊คบรูค(OAK BROOK)ในมลรัฐอิลลินอยส์(อยู่ติดกับนครชิคาโก) ปัจจุบันสมาคมสโมสรไลออนส์สากลได้จัดตั้งขึ้นในประเทศต่างๆรวม 192ประเทศและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนถึง 46,000สโมสรมีสมาชิกเพียงจำนวน 1.4ล้านคนนับได้ว่าเป็นสโมสรการกุศลสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
          สมาคมสโมสรไลออนส์สากลมีสโมสรไลออนส์เป็นสมาชิกแต่เพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่..2460เป็นต้นมา จนถึง..2511(ค..1968) คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลจึงได้มีมติให้สโมสรไลออนส์จัดตั้งและให้ความอุปถัมภ์สโมสรลีโอ(LEO CLUB)ซึ่งเป็นสโมสรสำหรับเยาวชนชายหญิงขึ้นได้ต่อจากนั้นในปี..2518(ค..1975)ก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งสโมสรไลออนส์สตรี(LIONESS CLUB)สำหรับเลดี้ไลออนหรือสุภาพสตรีที่มีใจบุญในกุศลซึ่งมีศรัทธาในอุดมการณ์ของไลออนส์ขึ้นได้อีกประเภทหนึ่งให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ด้วยเช่นกัน
          นอกจากนั้นหลังจากการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากลถาวรที่เมืองโอ๊คบรูคในมลรัฐอิลลินอยส์เสร็จจนเปิดดำเนินงานได้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลได้มีมติให้นำเงินที่สโมสรไลออนส์ทั่วโลกบริจาคสมทบทุนสร้างสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากลและยังคงมีเหลืออยู่ตั้งเป็นเงินกองทุนในรูปมูลนิธิสำหรับให้ความสงเคราะห์แก่ผู้ประสพภัยพิบัติทั่วโลกโดยใช้ชื่อว่า“มูลนิธิไลออนส์สากล”(LIONS INTERNATIONAL FOUNDATION) และต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม..2523(ค..1980) ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น“LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION”ส่วนภาษาไทยยังคงเรียกว่า“มูลนิธิไลออนส์สากล”ตามเดิม
 
สโมสรลีโอ(LEO CLUB)เป็นสโมสรสำหรับเยาวชนที่สโมสรไลออนส์อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งชายหญิงไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและฐานะได้เข้ามาฝึกฝนตนเองเพื่อให้บริการแก่สังคมตามอุดมการณ์ของไลออนส์และเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
           
คำว่าลีโอ(LEO)เป็นคำขวัญที่ย่อมมาจากคำต่อไปนี้
L     มาจากคำว่า     LEADERSHIP        คือความเป็นผู้นำ
E    มาจากคำว่า     EXPERIENCE        คือความมีประสพการณ์
O     มาจากคำว่า     OPPORTUNITY   คือโอกาส
 
สโมสรไลออนส์สตรี    แต่เดิมมาสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรสำหรับผู้ชายเท่านั้น  แต่ในการกระทำกิจกรรมต่างๆของสโมสรภรรยาไลออนส์ที่เรียกว่า“เลดี้ไลออน”(LADY LION) มักจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา  แต่บรรดาเลดี้ไลออนส์เหล่านั้นไม่ได้รับการยกย่องเป็นทางการแต่ประการใดในปี..2516 (ค..1975)  คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลได้พิจารณาเห็นความตั้งใจดีของเลดี้ไลออนดังกล่าวจึงได้มีมติให้สโมสรไลออนส์จัดตั้งเป็นชมรมเลดี้ไลออนขึ้นเรียกว่า“ชมรมสตรีผู้ช่วยเหลือไลออนส์”LADY LIONS AUXILIARY เพื่อช่วยสโมสรไลออนส์ในการกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับสตรีคนชราและเด็กโดยถือว่าชมรมนี้เป็นกิจกรรม(ACTIVITY)อย่างหนึ่งของสโมสรแม้กระนั้นในชั้นนี้เลดี้ไลออนก็ยังคงปฏิบัติงานแบบปิดทองหลังพระอยู่นั่นเอง
            จนเมื่อปี..2518 (ค..1975)คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจึงได้มีมติให้มีการจัดตั้ง“สโมสรไลออนส์สตรี”(LIONESS CLUB) ขึ้นได้เป็นทางการโดยจัดให้เป็นโครงการถาวร(PROGRAM)โครงการหนึ่งของสโมสรไลออนส์สากลสโมสรไลออนส์สตรีสามารถมีธรรมนูญและข้อบังคับ(CONSTITUTION AND BY-LAW)ของตนเองแต่การจัดตั้งต้องให้สโมสร       ไลออนส์(ชาย)ให้ความอุปถัมภ์(SPONSOR)จัดตั้งขึ้นกับสโมสรไลออนส์ที่มีชมรมสตรีผู้ช่วยเหลือสโมสรไลออนส์อยู่แล้วยกฐานะชมรมขึ้นเป็นสโมสรไลออนส์สตรีหรือสโมสรไลออนส์ใดจะจัดตั้งสโมสร
ไลออนส์สตรีขึ้นใหม่ก็ได้ตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลกำหนดไว้
 
มูลนิธิไลออนส์สากล    มูลนิธิไลออนส์สากลเป็นองค์การนิติบุคคลเพื่อการกุศลที่ไม่หวังกำไรที่สมาคมสโมสรไลออนส์สากลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจึงได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกามูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ประสพทุกข์ภัยทั่วโลกโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาหรือลัทธิการเมืองโดยใช้เงินดอกผลที่ได้รับบริจาคจากไลออนส์ไลออนส์สตรีหรือผู้ที่มีใจกุศลทั่วโลก
            มูลนิธิไลออนส์สากล บริหารงานโดยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิไลออนส์สากล(L.C.I.F BOARD OF TRUSTEES)ประกอบด้วยกรรมการซึ่งนายกสโมสรไลออนส์สากลแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากลจำนวน 7คนโดยมีอดีตนายกสโมสรไลออนส์สากลที่เพิ่งผ่านพ้นหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นเป็นกรรมการอำนวยการสโมสร     ไลออนส์สากลทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งอดีตนายกสโมสรไลออนส์สากลอื่นๆด้วย
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิไลออนส์สากลคือการให้ทุนสงเคราะห์ในเรื่องต่างๆ    ต่อไปนี้
1.ผู้ประสพภัยพิบัติอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่นที่มีความหายนะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง(MAJOR DISASTER RELIEF)
2.              งานบริการสงเคราะห์ด้านมนุษยธรรมต่างๆเช่นการพิทักษ์สายตา-หูการสร้างโรงพยาบาลและสถานีอนามัยสร้างสถานรับเลี้ยงเด็ก  สร้างโรงเรียนฯลฯ
3.     งานช่วยเหลือการอาชีพของราษฎร เช่น  การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียน  หรือผู้ว่าง
       งาน(VOCATIONAL ASSISTANCE)
 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสมาชิกภาพแต่เดิมมาสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรของสุภาพบุรุษและได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเชิญเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์ไว้ว่าเป็น“ชาย”มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นสโมสรไลออนส์จึงมีสภาพเป็นสโมสรของสุภาพบุรุษอยู่เป็นเวลากว่า 69ปีต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 70  นครไทเปเมื่อปี..2530(ค..1987) ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกคำจำกัดความคุณสมบัติของสมาชิกสโมสรไลออนส์ที่กำหนดว่าเป็น“ชาย”เสีย  ซึ่งหมายความว่าสุภาพสตรีก็มีสิทธิที่จะได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ได้หรืออาจรวมตัวกันจัดตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นเช่นกันดังนั้นในปัจจุบันสุภาพสตรีจึงอาจเลือกเป็นสมาชิกได้2สถานะคือ
 
1.             เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์มีฐานะเป็นไลออนส์(หญิง)ทัดเทียมกับไลออนส์(ชาย)อื่นๆในสโมสรนั้น
2.             เป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์สตรี(LIONESS CLUB)อยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์ใดสโมสรหนึ่งมีฐานะเป็นไลออนส์สตรี(LIONESS)เช่นเดิม
 
***********************************

Copyright (c) 2012 Lions Clubs International Multiple District 310 Thailand

300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-741-5364-71 แฟกซ์. 02-741-5372